Responsabil GDPR Liceul Tehnologic ”Sfânta Ecaterina” Urziceni – ORÂNCEANU Marius

Nota de informare prelucrare date cu caracter personal

Politici si notificări de confidenţialitate – stocarea si protejarea înregistrărilor, notificarea privind confidenţialitatea

Politici – acces date, gestionare date cu caracter personal, păstrare date cu caracter personal, securitatea informaţiei, utilizarea internetului şi e-mailului, utilizarea dispozitivelor mobile, securitatea fizică