Viziunea şcolii noastre

În următorii patru ani Grupul Şcolar „Sfânta Ecaterina” trebuie să se adapteze la o dinamică în scădere a cifrei de şcolarizare, concomitent cu diversificarea cererii pe piaţa forţei de muncă şi sporirea infracţionalităţii juvenile.

Este credibilă o sporire a contribuţiei economice a administraţiei publice şi agenţilor economici pentru educaţie şi protecţie socială.