Resurse Materiale

În administrarea Grupului Şcolar „ Sfânta Ecaterina ” există urmatoarele clădiri: două corpuri cladire şcoală A si B, sala de sport si teren de sport, cabinet medical şi cabinet de consiliere psihopedagogică situate în incinta din Strada Panduri nr. 57 şi două corpuri clădire ateliere şcoală A si B situate în incinta din Strada Regele Ferdinand nr. 61 – 63.

Spaţiile destinate procesului de invăţământ sunt următoarele:

 • Săli de clasă – 16
 • Laboratoare – 5, din care
  • un laborator de fizică
  • un laborator chimie-biologie
  • 4 laboratoare de informatică, dintre care unul destinat desfăşurării orelor de Tehnologia informaţiei şi comunicării, două destinate desfăşurării lecţiilor în sistemul A.E.L. iar al treilea desfăşurării lecţiilor informatizate pentru disciplinele tehnice
 • Cabinete – 5, din care:
  • 1 mecanică
  • 1 electrotehnică şi electromecanică
  • 1 construcţii si lucrări publice
  • 1 istorie
  • 1 geografie
 • Ateliere şcolare – 8, din care:
  • mecanică - 3 ( dintre care unul Conducerea automobilului – legislaţie rutieră )
  • electromecanică - 1
  • textile - 1
  • sudură - 1
  • prelucrarea lemnului - 2

Atelierele specifice domeniilor mecanic, electromecanic, textile şi construcţii au in dotare truse si mobilier specific.

Echipamentele IT si birotica existente in scola la inceputul anului scolar 2008/2009:

 • 3 laboratoare, care dispun de 75 Pentium IV, 25 Pentium III, 4 AMD-2 + 2 server, 2 imprimante si 1 scanner
 • Cabinete directori – 2 Pentium IV, 2 imprimante, 2 copiatoare
 • Secretariat - 1 Pentium IV, 2 imprimante, 1 copiatoar
 • Contabilitate - 1Pentium IV, 2 imprimante, 2 copiatoare
 • Cancelarie - 1Pentium IV, 1 imprimante
 • Biblioteca - 1Pentium IV, 1 copiatoar
 • Aparat video-proiectie

Laborator AEL modern echipat cu 25 de calculatoare, server si imprimantă;

Calculatoarele sunt conectate intr-o retea locala, aceasta fiind conectata la Internet 24 ore pe zi. M.Ed.C. a implementat Sistemul Educational Informatizat (S.E.I.), care prin programul AEL ofera posibilitatea de sustinere a activitatilor de predare- invaţare moderne si gestionarea bazelor de date.

90 % din mobilier scolar este nou si modern, permiţând desfăşurarea activitatilor de învăţare centrată pe elev (sursa: evidenţele şcolii privind mijloacele fixe si obiectele de inventar);

un cabinet consiliere si orientare ( tv. color, video , profile ocupaţionale) ;

sală de sport şi amenajări în aer liber precum terenuri de handbal şi baschet, pistă de atletism şi groapă pentru săritura în lungime;

4 autoturisme de tip Dacia 1310, dintre care două echipate şi omologate pentru conducere auto în cadrul Şcolii de şoferi destinate elevilor clasei a XI – a ai anului de completare din cadrul domeniului Mecanică, calificarea mecanic auto. Dotarea cu echipamente IT: 8,3 calculatoare / 100 de elevi; Biblioteca scolii este dotata cu un numar de 15200 volume.