Proiect PHARE-TVET

Grupul Scolar ˝Sfânta Ecaterina˝ este inclus în programul de modernizare a invatamantului profesional si tehnic Phare TVET 2004-2006 Coeziune Economica si Sociala – Invatamant Profesional si Tehnic.

Prin conceptie si strategie programul TVET, sustinut de Phare, propune un proiect inovator de reforma autentica a invatamantului profesional si tehnic din scoala noastra.

In cadrul programului Phare TVET 2004-2006 Coeziune Economica si Sociala – Invatamant Profesional si Tehnic scoala a intrat intr-un proces de reabilitarea a corpurilor de cladire ce contin cabinetele de specialitate si atelierele scoala in care se desfasoara instriurea practica a elevilor.

O atentie deosebita in cadrul proiectului de reforma se va acorda asigurarii bazei materiale, mijloacelor de instruire, ca suport pentru curriculum prin care sa se faciliteze trecerea de la un invatamant centrat pe profesori la un invatamant centrat pe elev.

De asemenea, un accent deosebit se va pune pe pregatirea cadrelor didactice, atat cu privire la formarea initiala cat si in ceea ce priveste perfectionarea continua. Este bine cunoscut ca de pasiunea si priceperea cadrelor didactice si a conducatorilor unitatilor de invatamant depinde in cea mai mare masura succesul scolar.

Obiectivul principalul al reformei Invatamantului Profesional si Tehnic este realizarea unei formari profesionale la nivelul standardelor de pregatire din tarile Comunitatii Europene, adaptate la cerintele unei societati democratice, ale unei economii de piata, in concordanta cu evolutia pietei muncii din judetul Ialomita si in vederea facilitatrii restructurarii economice.

Strategia de dezvoltare a invatamantului profesional si tehnic respecta prevederile Legii invatamantului si tine seama de traditia invatamantului romanesc, de experienta pozitiva din tara noastra in acest domeniu, precum si de realizarile si tendintele de dezvoltare a acestor forme de invatamant in tarile Comunitatii Europene si pe plan mondial.

Pregatirea absolventilor va fi una formativa, cu accente pe competente profesionale, stabilite prin standardele de pregatire profesionala, pe competente tehnice, stabilite prin continutul culturii generale de specialitate si pe competente polifunctionale, stabilite prin continuturi metatehnice – capacitate / abilitati organizatorice, de control, procesare, programare, rezolvare de probleme etc..

Schimbari produse de Programul Phare TVET:

  • Cele mai evidente schimbari s-au produs in ceea ce priveste misiunea Grupului Scolar ˝Sfânta Ecaterina˝ care profesionalizeaza forta de munca
  • Programul Phare a pus in termeni noi relatiile scolii atat cu inspectoratul scolar cat si cu partenerii economici
  • Este orientat spre cel care invata
  • Favorizeza concentrarea invatamantului si in general, a intregii activitati, pe ceea ce trebuie ˝sa stie ˝ si ˝sa stie sa faca elevii˝
  • Formarea profesionala se sprijina pe o cultura generala si tehnica mai bogate, oferind posibilitatea de a parcurge ulterior si alte module in meserii conexe
  • Asigura formarea unor priceperi de deprindere bine definite
  • Permite flexibilizarea instruirii si evaluarea dupa fiecare modul

Prin programul Phare TVET reforma in Invatamantului Profesional si Tehnic din Grupul Scolar ˝Sf. Ecaterina˝ dispune de un important sprijin financiar din partea tarilor Uniunii Europene.

Acest suport financiar orientat spre Invatamantul Profesional si Tehnic permite o buna pregatire a absolventilor, contribuie de o maniera decisiva la dezvoltarea economica, sociala si culturala a tarii.

Experimentarea proiectului, a programului, a managementului global este asistata, monitorizata, coordonata si evaluata in temeiurile unor criterii si standarde europene, cu unele particularizari la modelul romanesc, toate definibile in termeni de eficienta si eficacitate.