Populaţia şcolară

Liceul Tehnologic „Sfânta Ecaterina” este principalul furnizor de forţă de muncă calificată de nivel 1, 2 şi 3 respectiv nivel 3 avansat pentru unităţile economice cu profil tehnic, servicii şi resurse naturale şi protecţia mediului din judeţul Ialomiţa, fiind grupul şcolar cu cel mai mare efectiv de elevi din zonă.

Liceul Tehnologic „Sfânta Ecaterina” este orientat pe filiera tehnologică, cu profil tehnic, servicii şi resurse naturale şi protecţia mediului prin liceu tehnologic învăţământ de zi şi rută progresivă, cu domeniile: mecanică, electromecanică, textile şi construcţii şi lucrări publice prin S.A.M. şi anul de completare şi cursuri postliceale.

Anual, în cadrul unităţii noastre de învăţământ au fost şcolarizaţi în medie 915 de elevi, repartizaţi pe patru niveluri educaţionale: liceu tehnologic, şcoală de arte şi meserii, anul de completare şi şcoală postliceală.

În anul şcolar 2009 – 2010 au fost înscrişi 876 de elevi repartizaţi în 32 de clase după cum urmează:

 • Liceu tehnologic – 24 clase cu calificările profesionale: tehnician operator tehnică de calcul / mecatronist / activităţi economice / desenator pentru construcţii şi instalaţii / designer vestimentar / ecolog şi protecţia calităţii mediului / mecanic pentru întreţinere şi reparaţii / electromecanic.
 • Anul de completare – 3 clase, calificările profesionale: mecanic auto, dulgher – tâmplar – parchetar, confecţioner produse textile.
 • Şcoala de arte şi meserii ( SAM ) – 4 clase, domeniile de pregătire: mecanica de motoare, electromecanică, structuri pentru construcţii, confecţii – tricotaje.
 • Şcoala postliceală – 1 clasă cu specializarea : tehnician tehnolog mecanic.

Oferta educaţională

Pentru anul şcolar 2010-2011 absolvenţii claselor a VIII-a vor fi repartizaţi la cele 8 clase din cadrul unităţii noastre de învăţământ având următoarele calificări profesionale:

LICEU, Filiera tehnologică, Profil tehnic

 • Domeniul electronică şi automatizări,Calificarea profesională: Tehnician operator tehnică de calcul – 1 clasă -28 locuri
 • Domeniul mecanic, Calificarea profesională: Tehnician mecatronist – 1 clasă -28 locuri
 • Domeniul mecanic,Calificarea profesională: Tehnician mecanic de întreţinere şi reparaţii – 1 clasă -28 locuri
 • Domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice,Calificarea profesională: Tehnician desenator pentru construcţii si instalaţii – 1 clasă -28 locuri
 • Domeniul electromecanic,Calificarea profesională: Tehnician electromecanic – 1 clasă -28 locuri
 • Domeniul industrie textilă şi pielărie, Calificarea profesională: Tehnician designer vestimentar – 2 clase -56 locuri

LICEU, Filiera tehnologică, Profil servicii

 • Domeniul economic şi administrativ, Calificarea profesională: Tehnician în activităţi economice – 1 clasă - 28 locuri

Pentru anul şcolar 2010-2011 absolvenţii Şcolii de Arte şi Meserii vor fi repartizaţi la cele 3 clase din cadrul unităţii noastre de învăţământ având următoarele calificări profesionale:

Clasa A XI-a SAM, AN COMPLETARE

 • Domeniul mecanic, Calificarea profesională: Mecanic auto – 1 clasă - 28 locuri
 • Domeniul construcţii, instalaţii şi lucrări publice, Calificarea profesională: Dulgher-tâmplar-parchetar – 1 clasă - 28 locuri
 • Domeniul industrie textilă şi pielărie, Calificarea profesională: Confecţioner produse textile – 1 clasă - 28 locuri
Pentru anul şcolar 2010-2011 absolvenţii Anului de Completare vor fi repartizaţi la cele 2 clase din cadrul unităţii noastre de învăţământ având următoarele calificări profesionale:

Clasa A XII-a Liceu prin ruta SAM + AN COMPLETARE, Profil tehnic

 • Calificarea profesională: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii – 1 clasă - 28 locuri
 • Calificarea profesională: Tehnician electromecanic – 1 clasă - 28 locuri