An Școlar 2023-2024

LICEUL TEHNOLOGIC

Profil Tehnic

Domeniul Electronica și automatizări, Calificarea Tehnician operator tehnică de calcul1 clasă- 24 locuri

Domeniul Mecanică, Calificarea Tehnician mecatronist2 clase – 48 locuri

Domeniul Electromecanică, Calificarea Tehnician electromecanic1 clasă- 24 locuri

Profil Servicii

Domeniul Economic, Calificarea Tehnician în activități economice1 clasă- 24 locuri

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI

Domeniul Textile, Calificarea profesională Confecționer produse textile1 clasă – 24 locuri

STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 3

Preșcolar – 2 grupe

Primar : I – 1 clasă, II-a – 1 clasă, III-a – 1 clasă, IV – 1 clasă

Gimnazial – V – 1 clasă, VII – 1 clasă, VIII – 1 clasă