Misiunea şcolii noastre

Şcoala, în colaborare familiile elevilor şi ceilalţi factori locali activi, îşi va diversifica oferta educaţională, bazată pe trasee tehnologice şi cererea de piaţă, astfel încat procentul de promovabilitate la examenele naţionale şi / sau procentul de încadrare a absolvenţilor în muncă să se majoreze cu cca. 10%.

Concomitent va dezvolta programe de formare continuă, programe comunitare în domeniul educaţiei, de protecţie socială şi / sau a mediului astfel încat să se asigure o compensare a dinamicii negative a cifrei de şcolarizare.

Va acţiona pentru sporirea culturii şi civilizaţiei şcolare, colaborării cu celelalte instituţii locale în vederea reducerii abandonului şcolar cu cel puţin un procent şi afirmării ca factor activ de progres social.

Elevul este partenerul de bază al finalizării ofertei educaţionale şi vom asigura şanse egale tuturor tinerilor de a beneficia de toate facilităţile pe care organizaţia le are şi pe care le va dezvolta continuu.

Serviciile oferite de Grupul Şcolar ,, Sfânta Ecaterina ” au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Deviza Liceul Tehnologic "Sfânta Ecaterina":
«O şcoală pentru viitorul tău»