ERASMUS - 2018-1-RO01-KA102-047898

În perioada 01.10.2018 – 30.11.2019, la Liceul Tehnologic “Sfânta Ecaterina” din Urziceni se desfăşoară proiectul de mobilitate ȋn domeniul ȋnvăţământului profesional şi tehnic ȋn cadrul programului ERASMUS+, cu titlul “Unitate ȋn diversitate prin experienţă profesională”.

Proiectul propus de echipa de proiect coordonată de director profesor Ioniţă Sultana şi profesor Roman Florina este rezultatul nevoii privind asigurarea unei pregătiri profesionale potrivit standardelor europene de pregătire profesională, elevilor clasei a X-a având calificarea profesională confecţioner produse textile, domeniul de pregătire profesională Industrie textilă si pielărie, ai căror formatori sunt profesor Pavunev Mihaela şi profesor maistru Răducu Mihaela si elevilor având calificarea profesională mecanic auto, domeniul de pregătire profesională Mecanică, profesor formator Militaru Constantin şi profesorii maiştri Sava Gheorghe şi Niţă Gheorghe.

Obiectivul proiectului este ȋmbunătăţirea competenţelor de confecţionare a produselor textile şi anume competenţa de efectuare a operaţiei de confecţionare, competenţa de curăţire a utilajului şi competenţa de aplicare a procedurilor de calitate ȋn verificarea modului de confecţionare a produselor textile, pentru 16 stagiari din clasa a X-a, având calificarea profesională confecţioner produse textile şi ȋmbunătăţirea competenţelor de ȋntreţinere şi reparare a autovehiculelor, şi anume competenţa de diagnosticare a funcţionării autovehicolului pentru 14 stagiari din clasa a X-a, având calificarea profesională mecanic auto.

Acest obiectiv este ȋndeplinit prin activităţi de formare profesională desfăşurate sub indrumarea unui tutore de practica de la partenerul din strainătate, care realizează şi evaluarea stagiarilor, evaluare urmată de emiterea Certificatelor de Mobilitate Europass, certificate ce atestă la nivel European nivelul de competenţă atins de stagiar prin activitatea de formare profesională derulată ȋn străinătate.

Activităţile din mobilitate pentru elevii stagiari având calificarea profesională confecţioner produse textile se desfăşoară ȋn oraşul Montijo din Portugalia, ȋn cadrul companiei private ALCOFA VAIDOSA, ȋn două fluxuri. Un prim flux de 7 stagiari a fost ȋn mobilitate ȋn luna ianuarie ȋnsoţiţi de profesor Ioniţă Viorica, cel de-al doilea flux de 9 stagiari s-a deplasat ȋn mobilitate ȋn luna iulie. Este de menţionat faptul că elevele stagiare participante ȋn ambele fluxuri au dat dovadă de multă dorinţă de a ȋnvăţa, de adaptare la cerinţele unui angajator de pe piaţa europeană a forţei de muncă, de răbdare, ascultare, respect, ceea ce mă ȋndreptăţeşte şi mă obligă să le adresez “Felicitări!” lor şi profesorilor lor formatori.

Elevii stagiari având calificarea profesională mecanic auto si-au desfăşurat activitatea de formare profesională ȋn oraşul Valencia din Spania, ȋn luna iunie, unde au desfăşurat 90 de ore din stagiul de pregătire profesională la următorii parteneri:

 • 4 elevi la Rafael Almenar S.A.
 • 4 elevi la Motor Village Valencia S.L.
 • 4 elevi la Motor J.R. Valle S.L.
 • 2 elevi la Talleres Raf SL
 • Ei au obţinut, potrivit standardului de pregatire profesională, următoarele rezultate ale învăţării in cadrul unitatii de rezultate ale invatarii tehnice specializate ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOVEHICULELOR:

  Cunoştinţe:

 • Evaluarea preliminară a defectelor automobilului, simptome de funcţionare defectuoasă a automobilului şi cauze posibile; operaţii de control preliminar
 • Mijloace utilizate la controlul tehnic
 • Metode şi proceduri de testare a automobilului
 • Proceduri de pregătire a automobilului in vederea realizării intervenţiilor
 • Lucrări de reparaţii simple ale vehiculelor rutiere
 • Realizarea reglajelor, verificarea stării tehnice a automobilului in urma interventiilor
 • şi instalarea accesoriilor
 • Efectuarea micilor lucrari de ajustare
 • Norme de sanatate şi securitate in muncă
 • Norme de protectia mediului.

  Abilităţi:

 • Colectarea şi interpretarea informaţiilor furnizate de client
 • Evaluarea iniţială a stării tehnice a automobilului
 • Culegerea şi utilizarea datelor tehnnice pentru evaluarea sumara a defectelor
 • Utilizarea mijloacelor tehnice pentru controlul starii tehnice a automobilelor

  Aptitudini:

 • Respectarea procedurilor interne privind preluarea automobilului de la client
 • Colaborarea eficientă cu ceilalţi angajaţi
 • Respectarea procedurilor interne privind controlul stării tehnice a automobilului
 • Asumarea şi menţinerea unui comportament responsabil in firma.
 • Activitatea de formare profesionala a fiecarui stagiar s-a desfasurat sub indrumarea, formarea, instruirea, supravegherea si verificarea unui tutore repartizat de partenerul de formare profesionala.
 • Rezultatele proiectului s-au conturat, concretizându-se ȋn formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale atestate prin cele 30 Certificate de Mobilitate Europass emise, a 30 Acorduri de formare ECVET, ȋmbunătăţirea competenţelor de comunicare ȋn limba engleză, creşterea nivelului de emancipare şi a stimei de sine, creşterea nivelului de sensibilizare interculturală, manifestată prin creşterea nivelului de civilizaţie şi de toleranţă socială a elevilor participanţi la mobilitate, care provin 100 % din mediul rural, cu venituri familiale la nivelul nivelului minim pe ţară, dar care nu aveau posibilitatea sa-si formeze si dezvolte competentele profesionale cu ajutorul mijloacelor materiale existente in liceu, dar nici la partenerii locali.

 •