Comisii Permanente

Limbă şi comunicare Matematică şi ştiinţe Om şi societate Tehnologii Educaţie fizică şi arte Comisia de monitorizare a frecvenţei Comisia de monitorizare a notării ritmice Comisia de perfecţionare/formare continuă